Трябва ли велосипедистите да имат книжка?

Във връзка с предложението велосипедистите да трябва да изкарат книжка искам да изкажа моята подкрепа, макар и не напълно.

Наистина много от рата по улиците не знаят или просто не зачитат важността на правилника за движение по пътищата, което поставя в опастност както техния, така и животът на много други хора.

Но от друга страна не мисля, че този закон ще трябва да е приложим и за хората от малките градове, където трафикът не е толквоа сериозен, колкото е в столицата.

However, women also cannot live without it. The action of testosterone is multidirectional and serves both aas, anavar to buy in the best UK shop with next day delivery albeit in a slightly different way. It is this hormone that is responsible for large muscles, deep voice, but also for the level of aggression steroids shops. uneedum.com 대총연