Трябва ли велосипедистите да имат книжка?

Във връзка с предложението велосипедистите да трябва да изкарат книжка искам да изкажа моята подкрепа, макар и не напълно.

Наистина много от рата по улиците не знаят или просто не зачитат важността на правилника за движение по пътищата, което поставя в опастност както техния, така и животът на много други хора.

Но от друга страна не мисля, че този закон ще трябва да е приложим и за хората от малките градове, където трафикът не е толквоа сериозен, колкото е в столицата.

Medical Laser summuslaser However, women also cannot live without it. The action of testosterone is multidirectional and serves both aas, anavar to buy in the best UK shop with next day delivery albeit in a slightly different way. It is this hormone that is responsible for large muscles, deep voice, but also for the level of aggression steroids shops. uneedum.com 대총연